menu
Tentoonstelling — Fotografie

The Killing of the Tree Spirit | Daan Paans

Datum:
7 januari t/m 18 februari 2023
Deelnemer:
→ galerie dudokdegroot 
Tweede Laurierdwarsstraat 1–3
1016 RA Amsterdam
Open:
  • woensdag 13:00—18:00
  • donderdag 13:00—18:00
  • vrijdag 13:00—18:00
  • zaterdag 13:00—18:00
Admission
With ticket

Daan Paans (1985) onderzoekt in The Killing of the Tree Spirit de wijze waarop we de natuur verbeelden in verschillende tijdgeesten en wat deze verbeeldingen zeggen over onze relatie tot de ecologie. Dit mondde uit in drie case studies waarin Paans het verleden, het heden en de toekomst aan elkaar koppelt om zo op poëtische en symbolische wijze de band tussen mens en natuur te herstellen.

case study I
anime/ animism
Door oeroude natuur religieuze goden te laten hybridiseren met hedendaagse anime wezens komen tijdlagen en zienswijzen samen in een serie wezens die zowel op hedendaagse als oeroude vormen gebaseerd zijn. Paans toont hiermee hoe oervormen ongemerkt nog onderdeel zijn van ons hedendaagse denken; de verering van de natuur middels goden vindt wellicht niet meer plaats in het religieuze domein, maar juist in de populaire cultuur vinden we heden ten dage de contouren terug van ons oeroude verbond met de natuur.

case study II
tree spirit
Gemodelleerd naar het stylisme van de romantische schilderkunst fotografeerde Paans een serie bomen en zocht hij hiermee naar bezieling en verbinding middels verbeelding. De bomen roepen karakters op; Paans wil het aan de toeschouwer laten in hoeverre dit op het gevoel van verbondenheid met de ecologie appelleert.

case study III
oak tree 2472
Paans verzamelde representaties van de eikenboom van de afgelopen vijfhonderd jaar variërend van middeleeuwse tapijten en romantische schilderkunst tot de hedendaagse game cultuur. Hierin ziet hij een gelijkenis tussen de culturele en de ecologische evolutie. Middels onderzoekstechnieken uit de biologische evolutie wetenschap, maakte hij in samenwerking met evolutionair biologen en A.I. engineers een prognose van de representatie van de eikenboom in het jaar 2472. Wetenschappelijke programmatuur heeft zo, op basis van een dataset van dertig representaties uit het verleden, de eikenboom representatie van de toekomst geschetst.