menu
Tentoonstelling — Fotografie, Gemengde media, Installatie

LEAF PLURAL

Datum:
15 april t/m 20 mei 2023
Deelnemer:


Amsterdam
Open:
Admission
Free admission

Stigter Van Doesburg luidt de lente in met ‘Leaf Plural’, een tentoonstelling met
werk van Elspeth Diederix, Lex ter Braak en Marjolein Rothman. Alle drie verhouden zij zich tot de natuur, maar in heel verschillende vorm. Is het tegenwoordig een hot item om je als kunstenaar te bezinnen op alles wat groeit en bloeit of meer nog op alles wat dat in gevaar brengt, dan zou je kunnen zeggen dat deze kunstenaars een vorm van stil verzet in hun werk dragen. De vanzelfsprekendheid van wat wij als natuur zien, wordt bij ‘Leaf Plural’ ontdaan van haar wat naïeve glans. Kan je nog in alle onschuld naar een bloem kijken, terwijl je weet hoe hard deze moet vechten voor haar overlevering?


Lex ter Braak maakt grote werken van verschillende lagen papier en karton, soms
weggescheurd aan de randen, bedekt met draadjes, felle kleurspetters -rood, geel,
blauw , gedempt door de zachtheid van Japans papier, een lege plek of de sporen
van een zeefdruk. Een kakafonie van kleur, vorm en beweging als een feest dat op
het punt staat uit de hand te lopen. In al hun vrolijkheid, ligt de destructie op de loer.
De schilderingen op aluminium van Marjolein Rothman zijn meer verstild. In een
contrasterende kleur nemen de verfstreken het op tegen de achtergrond. Dit
positief/negatief maakt de niet beschilderde delen van even groot belang als de
streken zelf. Door de uitgebleekte kleuren lijkt het alsof de tijd al in de schilderijen is gaan zitten.


Als een ontdekking op een zolder, terwijl de werken net gemaakt zijn. Zowel op
groot als op klein formaat weet Rothman door de trefzekerheid van kleur en vorm
haar werk spannend te houden, nog versterkt door de lichte hint naar boom en
blad.


Voor Elspeth Diederix is de natuur bekend terrein. Naast haar analoge foto’s van
bloemen en planten, is zij zich de laatste jaren steeds meer bezig gaan houden met
echte natuur. Zij heeft haar eigen, voor publiek toegankelijk tuin in het
Erasmuspark, en deed soms blijvende interventies in verschillende museumtuinen.
Bij ‘Leaf Plural’ heeft zij zich laten inspireren door de Oost Indische kers. Deze
eenjarige, de lievelingsbloem van velen, toont zich met vergrijst blad, maar ook als
levensgrote mobiel. Het sterk uitvergrote blad beweegt zachtjes in de lucht, in
evenwicht gehouden door twee kleinere exemplaren. Ze nam een constructie van
Calder als uitgangspunt en laat de hare zweven met een lichte vorm van ironie.
Bij ‘Leaf Plural’ verhouden de kunstenaars zich tot elkaar zoals bloemen en planten
dat kunnen doen. Juist niet voor de hand liggende combinaties geven een extra
zetje om ze afzonderlijk en in samenhang te ervaren. Zolang de een de ander niet
verdringt.


Lex ter Braak (Haarlem, 1950) studeerde aan de Rietveld Academy, Amsterdam. Naast zijn
kunstenaarsschap is hij ook bekend als organisator, curator en directeur van De Vleeshal,
Middelburg, Fonds BKVB and the Jan van Eyck Academy, Maastricht. Besides he was a
teacher at the Rietveld Academy and the Sandberg Institute. Sinds 2015 wijdt hij zich
volledig aan zijn kunstenaars- en schrijverspraktijk. Zijn roman ‘Levensvormen’ werd
gepubliceerd in 2021.


Elspeth Diederix (Kenia,1971) studeerde aan de Rietveld Academie en aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten, en volgde recentelijk een hoveniersopleiding. Recente solotentoonstellingen: Rijksmuseum Twenthe, 1922, ‘When Red Disappears’ Huis Marseille, Amsterdam 2018 ‘De tuinen van Elspeth Diederix’ Stedelijk Museum, Schiedam, 2018.

Marjolein Rothman(Eibergen, 1974 studeerde aan de Akademie voor beeldende kunst en
vormgeving, Enschede en verbleef van 2003-2004 aan de Rijksakademie van Beeldende
Kunsten, Amsterdam. Recente tentoonstellingen: Reversed Grounds Albada Jelgersma
Gallery, Amsterdam en Wetterling gallery, Stockholm. Op 28 april gaat haar solo
tentoonstelling in Villa Mondriaan open.


Voor het tonen van de werken van Lex ter Braak danken wij galerie Dudok de Groot,

Treesome, 2023, Lex ter Braak