Skip to main content
menu

Museums/Institutes Huize Frankendael

Sun + Mon, 8.30-18 hrs
Tue-Sat, 8.30-23 hrs
 

Date 22 Apr

Opening Sunday 22 Apr
15:30 - 17 hrs

Sandra Kassenaar & Bart de Baets


Museums/Institutes Oude Kerk

Mon - Sat / 10-18 hrs
Sun 13-17.30 hrs

Date 24 Nov - 29 Apr

Opening Friday 24 Nov
17 - 21 hrs

Christian Boltanski, photo: Maarten Nauw