Off the beaten track—Nieuw/Oud West

Welcome Stranger

Address:
Various Locations
Amsterdam
Get in touch:
→ welcomestranger.nl
Open:

    Welcome Stranger heeft meerdere manifestaties en projecten georganiseerd, waarvan de eerste in de jaren ’90. De eerste reeks projecten gold als een kanttekening bij het officiële kunstcircuit – niet uit recalcitrantie of idealisme – maar bij wijze van bezinning. In plaats van een van te voren bedacht onderwerp, motto of motief werden eenvoudigweg de gegevens centraal gezet, die als vanzelf uit de situatie voortkwamen; de locatie, een huis in de stad, en daarmee samenhangend de wisselwerking tussen het privé-vertrek en de publieksruimte, openbaarheid en privacy. Kwesties waarvan de relevantie alleen maar is toegenomen, denk aan surveillancetechnieken en online privacy. Noties van gastvrijheid, vreemdeling zijn en bij een plaats horen hebben bovendien een nieuwe sociale en politieke betekenis gekregen. Welcome Stranger blijft ze daarom verkennen. Het geven van ruimte aan de dialoog tussen kunstenaars onderling en het creeeren van mogelijkheden om op onverwachte plekken kunst te laten zien is daarbij belangrijk.