Rijksakademie van beeldende kunsten

Al meer dan 150 jaar investeert de Rijksakademie in artistieke ontwikkeling en vooruitstrevende kunst. De Rijksakademie huisvest een kunstenaarsgemeenschap die zeer internationaal, multidisciplinair, experimenteel en kritisch geëngageerd is. In het tweejarige residentieprogramma staan maximaal 50 kunstenaars open om zichzelf uit te dagen en samen te werken met kunstenaars die sterk verschillen van hun eigen positie.

Tilde

Tilde is een para-instelling voor hedendaagse kunst en onderzoek, die projecten presenteert in verschillende vormen en op verschillende plaatsen, zowel in haar ruimte in Amsterdam als in samenwerking met andere ruimtes in Amsterdam, Nederland en daarbuiten. Tilde organiseert specifieke projecten en off-site-evenementen en ontplooit zorgvuldig experimentele praktijken in nauwe samenwerking met kunstenaars, denkers, schrijvers, onderzoekers

The Black Archives

The Black Archives is een uniek historisch archief voor inspirerende gesprekken, activiteiten en literatuur vanuit zwarte en andere perspectieven die elders vaak over het hoofd worden gezien. The Black Archives documenteert de geschiedenis van zwarte emancipatiebewegingen en individuen in Nederland. The Black Archives wordt beheerd door het New Urban Collective. The Black Archives bestaat uit

P/////AKT

P/////AKT is een non-profit tentoonstellingsruimte voor hedendaagse kunst die grootschalige solopresentaties organiseert en faciliteert waardoor het publiek de kans krijgt om inzicht te krijgen in de denkwereld van de kunstenaars. P/////AKT biedt een platform aan uitzonderlijke, opkomende artistieke talenten, die zich onderscheiden door hun unieke en authentieke taal en die in staat zijn een andere

Framer Framed

Framer Framed is een platform voor hedendaagse kunst, visuele cultuur, en kritische theorie & praktijk. Elk jaar presenteert de organisatie een variëteit aan tentoonstellingen in samenwerking met zowel opkomende als gevestigde internationale curatoren en kunstenaars. Naast deze tentoonstellingen wordt een uitgebreid publieksprogramma georganiseerd om de betreffende onderwerpen te belichten en een breed scala aan perspectieven