Rijksakademie van beeldende kunsten

Al meer dan 150 jaar staat de Rijksakademie van beeldende kunsten voor artistieke vernieuwing en vooruitstrevende kunst. Vanuit de visie dat kunst een cruciale motor is voor een open en innovatieve samenleving, creëren we de condities voor kunstenaars om zichzelf uit te dagen en zo de kracht van kunst steeds opnieuw te verbeelden. In ons

Tilde

Tilde is een para-instelling voor hedendaagse kunst en onderzoek, die projecten presenteert in verschillende vormen en op verschillende plaatsen, zowel in haar ruimte in Amsterdam als in samenwerking met andere ruimtes in Amsterdam, Nederland en daarbuiten. Tilde organiseert specifieke projecten en off-site-evenementen en ontplooit zorgvuldig experimentele praktijken in nauwe samenwerking met kunstenaars, denkers, schrijvers, onderzoekers

Framer Framed

Framer Framed is een platform voor kunst en cultuur. De tentoonstellingen bevinden zich op het snijvlak van hedendaagse kunst, visuele cultuur en politiek. Framer Framed toont werk van bekende en onbekende kunstenaars die wereldwijd actief zijn en zich verhouden tot maatschappelijke vraagstukken. Naast elke tentoonstelling vindt een verdiepend interdisciplinair publieksprogramma plaats, bestaande uit artist talks,

Amsterdam Art Gallery

Over Amsterdam Art zet zich in om de positie van Amsterdam als internationaal centrum voor hedendaagse kunst te versterken. Het hele jaar door promoten wij de meest toonaangevende kunstenaars en tentoonstellingen in de stad. Vijf keer per jaar nodigen we een galerie uit die aangesloten is bij Amsterdam Art om een tentoonstelling te presenteren in