menu
17 november 2022

Vertrek directeur Nina Folkersma

Amsterdam Art maakt het aanstaande vertrek van directeur Nina Folkersma bekend. De afgelopen periode hebben het bestuur, de directeur, het team en diverse stakeholders naar aanleiding van de evaluatie van de laatste editie intensief gesproken over de toekomst van Amsterdam Art. Nina heeft geconcludeerd dat zij voor de volgende fase in de nieuwe koers van Amsterdam Art niet langer de aangewezen persoon is om leiding te geven aan de organisatie en een vervolg niet past binnen haar persoonlijke ambities. Zij heeft op grond daarvan besloten met ingang van januari 2023 haar contract bij Amsterdam Art niet te verlengen.

Nina Folkersma: “De afgelopen twee jaren heb ik mij met veel enthousiasme en energie ingezet voor Amsterdam Art. Zowel op het gebied van artistieke inhoud, zichtbaarheid, publieksbereik, fondsenwerving en samenwerkingspartners zijn belangrijke stappen gezet en veranderprocessen gestart om de positie van Amsterdam Art binnen het ecosysteem te versterken. Ik kijk trots en met plezier terug op twee geslaagde edities van Amsterdam Art Week en op de samenwerking met mijn formidabele team. Na grondige overweging heb ik echter geconcludeerd dat mijn inhoudelijke en leidinggevende kwaliteiten niet voldoende tot hun recht komen in deze organisatie. Daarom heb ik in goed overleg met het bestuur besloten om Amsterdam Art te verlaten en op zoek te gaan naar nieuwe artistieke uitdagingen.”

Bestuur: “Het bestuur vindt het jammer dat Nina Amsterdam Art gaat verlaten, maar heeft begrip voor haar besluit. Wij hebben Nina leren kennen als een sterk inhoudelijk leider die in een korte tijd veel voor elkaar heeft gekregen voor Amsterdam Art. Ze heeft de organisatie inclusiever gemaakt en nieuwe partners weten te betrekken vanuit alle stadsdelen, maar ook de bekendheid van Amsterdam Art onder het publiek vergroot. We zijn Nina dankbaar voor haar rol en bijdrage aan Amsterdam Art en wensen haar veel succes bij haar volgende stap.”

Vanaf januari 2023 neemt Martina Halsema de dagelijkse leiding van Amsterdam Art over tot en met de volgende editie van Amsterdam Art Week (31 mei – 4 juni 2023). Het bestuur beraadt zich in de tussentijd over de toekomstige samenstelling van de directie.